Ouderportaal

Schooltijden

Schooltijden

 Schooltijden op Sbo de Parasol voor alle groepen 

Maandag 08.30 uur 15.00 uur
Dinsdag 08.30 uur 15.00 uur
Woensdag 08.30 uur 12.15 uur
Donderdag 08.30 uur 15.00 uur
Vrijdag 08.30 uur 12.15 uur

Tussen de middag eten we met de kinderen in de groepen. Houdt u rekening met het meegeven van een (gezonde) lunch.

Opvangtijden BSO de Vlieger

Maandag 07.30 uur 15.00 -18.30 uur
Dinsdag 07.30 uur 15.00 - 18.30 uur
Donderdag 07.30 uur 15.00 - 18.30 uur


Te laat komen

De school begint om 8.30 uur. Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de groep. Iedere maand worden de absentielijsten door de directie gecontroleerd. Wij zien erop toe dat iedereen op tijd is en de lessen op tijd beginnen. Kinderen die te laat zijn worden daarop aangesproken. Bij veelvuldig te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school, zo nodig wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht.