Ouderportaal

"Wij bewegen mee, want elk kind is uniek"

BSO de Vlieger is een kleine opvanggroep op de locatie van SBO de Parasol. Wij bieden een fijne besteding van vrije tijd en sluiten aan bij de behoeften van de kinderen. In onze doelgroep betekent dat ondersteuning in de sociale omgang met elkaar, het leren maken en onderhouden van vriendschappen en het ontdekken van allerlei verschillende manieren van vrijetijdsbesteding.

De groep is voor kinderen uit Maassluis die (nog) niet in een reguliere/inclusieve opvanggroep passen. Ze kunnen gebruikmaken van de Vlieger als ze binnen de doelgroep van het SBO en SO, inclusief medische problematiek, vallen. Alle kinderen die voor korte of lange termijn een beschermde BSO-omgeving nodig hebben, komen in aanmerking. Waar mogelijk stromen de kinderen uit naar een reguliere inclusieve BSO-locatie binnen Maassluis. Per kind worden de mogelijkheden hiervoor bekeken.
 
Praktische informatie
We bieden op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO open ven 07:30 tot 08:30 uur en van 15:00 tot 18:30 uur.

Mocht er veel belangstelling zijn voor meerdere opvangdagen, bekijken we wat de mogelijkheden zijn om ook op deze dagen de deuren van de BSO te openen.

Voor de kinderen die in Vlaardingen naar het SBO gaan en woonachtig zijn in Maassluis, kan taxivervoer geregeld worden naar de Vlieger.

Medewerkers
Juf Nian Shafik is onze pedagogisch medewerker van de BSO, zij is ook verbonden aan school als Onderwijsassistent.

Mw. Birsen Akdemir is onze teamleider opvang. BSO de Vlieger is integraal onderdeel van SBO de Parasol en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de Parasol.

Aanmelden voor de BSO
Aanmelden voor de BSO is mogelijk via het Ouderportaal. Deze kunt u vinden op de website van UN1EK. Mocht u graag opvang afnemen op andere dagen dan de maandag, dinsdag of donderdag, dan kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld. Zo houden we bij of er voldoende aanmeldingen zijn om meerdere dagen open te gaan.
 
De Vlieger werkt met kleinere groepen en meer begeleiding op de groep. Ondanks de extra begeleiding wordt het normale uurtarief gehanteerd en er kan aanspraak gemaakt worden op kinderopvangtoeslag. Hierin kan UN1EK u ondersteunen.

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u een LRK-nummer nodig. Het LRK-nummer van BSO de Vlieger is: 198071942.

Vragen?
Als ouder kunt u bij vragen over de opvang de planner van de BSO telefonisch bereiken op 010-3122033 of door een mail te sturen naar plaatsing@un1ek.nl.


Lees hier het pedagogisch werkplan van onze locatie.

Lees hier het besluit vanuit de Gemeente Rotterdam voor de toestemming tot exploitatie van BSO de Vlieger.