Ouderportaal

Gym en bewegen

Gym en bewegen

Gymnastiek

Gymnastiek wordt door een vakleerkracht van E 25 aan de kinderen gegeven.  De lessen worden voor de groepen Paars, Blauw, Geel, Wit & Oranje gegeven in de Haydnlaan, bij mooi weer kunnen de lessen ook op het grasveld bij school gegeven worden. Groep Groen krijgt tweemaal per week les in de speelzaal van de school, het klassenteam verzorgt deze lessen daarnaast spelen de leerlingen tweemaal per dag minimaal 45 minuten buiten. 

Het gymrooster wordt jaarlijks aangepast en op de jaarkalender geplaatst. De gymlessen dragen bij om zo de motorische vaardigheden optimaal te ontwikkelen, maar ook om de leerlingen te leren omgaan met winnen en verliezen, spelen in een team en vertrouwen op een ander.

Gymrooster

Maandag Groep Oranje
Groep Wit
Dinsdag Groep Paars
Groep Rood
Groep Blauw
Groep Geel
Groep Groen
Donderdag Groep Geel
Groep Paars
Groep Blauw
Groep Rood
Groep Groen
Groep Wit
Groep Oranje


Schoolsport

De leerlingen kunnen zich jaarlijks inschrijven om deel te nemen aan allerlei sporttoernooien in Maassluis. Zodra de speeldagen bekend zijn inventariseren we hoeveel kinderen er mee willen doen. We stellen het aantal teams vast. Elk team krijgt een leerkracht of ouder/verzorger als begeleider. Op het sportveld is deze begeleider verantwoordelijk. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het sportveld.

Speelgym

Op dinsdagmiddag wordt van