Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Schoolpsycholoog

Mw. drs. Romy van der Weide is onze schoolpsycholoog. Zij is mede lid van het ondersteuningsteam en het MT. 

Onder haar werkzaamheden vallen o.a.:

  • Aanvullende onderzoeken
  • Observaties in de groep
  • SOVA-training
  • Gesprekken met ouders
  • Adviserende gesprekken met leerkrachten
  • Uitstroomadvies
  • Dossieranalyse 
  • Dossiervorming
Indien de schoolpsycholoog wordt ingeschakeld voor een leerling wordt vooraf aan ouders toestemming gevraagd.

Uitslagen van psychologisch onderzoeken worden met de ouders besproken. U ontvangt een origineel verslag en alleen met uw toestemming worden gegevens aan school en andere instanties doorgegeven.

Fysiotherapie

We werken ook samen met Fysiotherapiepraktijk Maassluis. De praktijk biedt ondersteuning aan leerlingen binnen ons gebouw. Wanneer de leerkracht of de vakleerkracht gymnastiek denkt dat een kind fysiotherapie nodig heeft, nemen we contact met u op.

Gezinsspecialist

Een van de medewerkers van Minters is 1 dagdeel per week op school aanwezig. Zij is als schoolmaatschappelijk werker de link naar het Wijkteam. Op het moment dat er ondersteuning nodig is voor een kind of gezin dat valt buiten het vaste aanbod van de school kan zij betrokken worden. Zij kan meedenken, adviseren en gesprekken voeren met ouders en/of kind. Dit is altijd op basis van een hulpvraag en met toestemming van ouders.

Meer weten

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet is op verschillende manieren betrokken bij ons IKC. Zij bieden een aanbod voor onze ouders aan zoals:

  • Ondersteuning en consultatie 
  • Lessen Nederlandse taal

Meer weten

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van SBO De Parasol is Ozlem Kaya-Ozturk van de Gemeente Maassluis. Ozlem is te bereiken via: o.kaya-ozturk@leerrecht.nl