Ouderportaal

Missie en visie

Missie en visie

Missie van SBO de Parasol

De slogan van SBO de Parasol is: “Ieder kind is UN1EK” en krijgt de kans om zich veilig en optimaal te ontwikkelen.

Visie

De maatschappelijke opdracht is gelijk aan het basisonderwijs, daarbij heeft de Parasol een specifieke doelgroep die een professionele onderwijs- en ondersteuningsvoorziening nodig heeft. De Parasol vindt het belangrijk dat leerlingen opgeleid worden tot volwassenen die hun plek vinden in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken geven we aandacht aan maatschappelijke voorbereiding, beroepsvoorbereiding en begeleiden wij bij persoonlijke ontplooiing. Onze leerlingen hebben hierbij meer zorg en aandacht nodig, om de gewenste groei te kunnen laten zien. Ieder kind heeft een specifieke hulpvraag die de Parasol vertaalt in onderwijsbehoeften. Het team probeert op deze hulpvraag antwoorden te vinden via de route handelingsgericht werken (HGW). De Parasol biedt de leerlingen hierbij de ruimte om in eigen tempo en op eigen niveau tot optimale ontwikkeling te komen. Dat vraagt voor deze doelgroep, specifieke expertise, die binnen het multidisciplinaire team ruim aanwezig is. 

De Parasol biedt betekenisvol onderwijs dat aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zodat ze zich sociaal en cognitief optimaal ontwikkelen. Ons klimaat is vriendelijk en veilig door duidelijk en voorspelbaar te handelen. Vanuit gezamenlijk gezag betrekken wij alle opvoeders bij ons onderwijs. De betrokkenheid vanuit het systeem is erg belangrijk voor het behalen van leerdoelen. Zowel leerlingen als ouders leren weer regie te krijgen over hun eigen leven en krijgen meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving.

De Parasol maakt gebruik van onderwijsmethoden met de bijbehorende toetsen die ook op een reguliere basisscholen worden gebruikt. Het doel is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Voor welke leerlingen is SBO de Parasol geschikt?

De leerlingen van SBO de Parasol hebben leer- en of gedragsproblemen of een intelligentieprofiel dat op LVB/ cluster 3 niveau ligt. De leerlingen hebben gedragsproblemen waarvoor passend onderwijs nodig is. Meerdere leerlingen hebben een ontwikkelingsproblematiek in het Autisme spectrum (ASS) en/of ADHD. Ook is er sprake van traumaverwerking of een PTSS. Daarnaast zijn er veel leerlingen met een taalachterstand. In het merendeel van de gevallen is er sprake van problematiek op verschillende gebieden en is een systemische aanpak gewenst. 

De leerlingen op SBO de Parasol stromen in vanuit een specialistische setting (bijvoorbeeld Enver, Auris) of tussentijds, wanneer het reguliere basisonderwijs geen passend onderwijs kan bieden voor de leerling. De leerlingen die op SBO de Parasol onderwijs volgen zijn door een onafhankelijke commissie toegelaten. De school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat een kind niet de juiste ondersteuning c.q. onderwijs kan krijgen).