Ouderportaal

Huiswerk

Huiswerk

In de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen de kinderen opdrachten om thuis te maken. Er is een opbouw in de hoeveelheid huiswerk. Bijvoorbeeld:

  • groep 5: tafels oefenen, spelling, rekenen
  • groep 6: spelling, taal, zaakvakken, Engels
  • groep 7: zaakvakken, Engels, woordenschat
  • groep 8: zaakvakken, Engels, woordenschat, huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Naast de regelmatig terugkerende huiswerkopdrachten is het mogelijk dat een kind opdrachten krijgt zoals:

  • plaatjes verzamelen voor een werkstuk,
  • bereid een boekenbeurt of spreekbeurt voor,
  • maak werk thuis af,
  • zoek in de krant naar……

Een enkel kind kan, in overleg met de ouders, structureel een extra taak meekrijgen als extra oefening. Dit doen we alleen als deze werkwijze voor dit kind onderwijskundig wenselijk is.