Ouderportaal

Regels en afspraken

Regels en afspraken

De Parasol wil een school zijn waar teamleden, leerlingen, ouders en andere betrokkenen op een ontspannen en respectvolle manier met elkaar omgaan en waar op een prettige manier geleerd en gewerkt kan worden. Dat zorgt niet alleen voor een veilige en goede sfeer op school, maar is ook een voorwaarde voor succesvol leren, het draagt ertoe bij dat leerlingen prettige burgers zijn in de samenleving van nu en van de toekomst.

Om dit te bereiken moet er op school sprake zijn van een veilig leer- en werkklimaat. We willen dat De Parasol een veilige school is. Daarom hebben we een veiligheidsplan opgesteld. Deze is te vinden op de website (www.sbodeparasol.nl) of op te vragen bij de directeur. 

Een onderdeel van dit protocol zijn de volgende gedragsregels: 

  1. De Parasol creëert een klimaat waarin leerlingen en teamleden zich veilig kunnen voelen.
  2. Wij accepteren elkaar zoals we zijn in geslacht, geaardheid, geloof, ras, verstandelijke/ fysieke/ sociaal emotionele beperking.
  3. De school creëert de ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Iedereen mag er zijn, niemand wordt buitengesloten. 
  4. Wij onthouden ons van elke vorm van verbale, non-verbale of fysieke agressie, geweld en/of seksuele intimidatie.
  5. De school schept voor leerlingen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag. 
  6. Iedereen die de school bezoek, houdt zich aan onderstaande gouden Parasol regels.
  7. Ook op gebied van veiligheid proberen we zo veel mogelijk zorg te bieden. Wanneer het gedrag van een leerling een onveilige situatie veroorzaakt voor zichzelf en/of medeleerlingen en/of teamleden, proberen we deze leerling uit de situatie te halen. We geven de leerling in eerste instantie zelf de keuze om mee te lopen. Wanneer de leerling hier geen keuze in maakt en het niet lukt om uit de situatie te komen, helpen wij de leerling d.m.v. de leerling vast te pakken en te begeleiden naar een veilige plek in school. Het vastpakken van een leerling kondigen we altijd aan, zodat het geen onverwachte situatie is. Uiteraard brengen we de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.

De Gouden Parasolregels 

Om een fijne sfeer op school te creëren, hebben we de Gouden Parasolregels opgesteld. Op een centrale plek in de school hangen de regels, net als in iedere klas. Alle kinderen op school weten zo welk gedrag er van hen verwacht wordt. We vragen iedereen die bij onze school betrokken is, zich aan deze regels te houden. 
 
De Gouden Parasolregels:

Druk, rustig, boos of blij,

op onze school hoort iedereen erbij. 

Voor groot en klein,
zullen we aardig zijn. 

We zetten ons altijd in,
ook al hebben we soms geen zin.

Bij een conflict zeggen we stop
en lossen het met elkaar weer op. 

Pesten geeft verdriet,
dus dat doen wij niet!

We zullen goed voor onze spullen zorgen,
dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

De school is binnen een wandel- en stiltegebied, 
buiten hoeft dat lekker niet.