Ouderportaal

Over De Parasol

Over De Parasol

Ieder kind is Uniek en krijgt de kans om zich veilig en optimaal te ontwikkelen

De Parasol is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.

Binnen onze school krijgt elke leerling de kans om zich veilig en optimaal te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen vaardigheden.

Om dit mogelijk te maken werken wij handelingsgericht. We zetten we de leerling centraal en de driehoek ouders-leerling-school is de stevige basis om te leren en te ontwikkelen.

Onze maatschappelijke opdracht is hetzelfde als het basisonderwijs daarbij hebben onze leerlingen hun eigen specifieke hulpvraag en onderwijsbehoeften waarbij meer zorg en hulp nodig is.

Elke leerling krijgt de kans om zich binnen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij zoveel mogelijk een aanbod op maat binnen de groep.

In onze school kennen we twee verschillende routes:

  • Leerlingen met een uitstroom richting praktijkonderwijs en vmbo; Sbo route
  • Leerlingen met een uitstroom richting VSO-arbeidstoeleiding en praktijkonderwijs; Anders lerende route (ALL)

Wij bieden betekenisvol onderwijs dat aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, zodat zij zich cognitief en sociaal optimaal kunnen ontwikkelen.

Ons klimaat is vriendelijk en veilig door duidelijk en voorspelbaar te handelen. Vanuit gezamenlijk gezag betrekken wij alle opvoeders bij ons onderwijs. Deze betrokkenheid vanuit het systeem is erg belangrijk voor het behalen van de leerdoelen. Zowel leerlingen als ouders leren weer regie krijgen over hun leven en bouwen weer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving op.

Wij willen met ons onderwijs HET verschil maken voor iedere leerling.   

Dat betekent concreet dat we steeds kijken naar wat kan de leerling al, wat wil de leerling leren, waar zijn we naar op weg en wat is dan de volgende stap.