SBO De Parasol

SBO De Parasol is een eigentijdse Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Een school waar we respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. Op De Parasol werken we met een team ervaren en enthousiaste leerkrachten die zich inzetten om het beste uit elke leerling te halen.

Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school. Het zorgt ervoor dat het rustig en veilig is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

SBO De Parasol staat voor

 •  Duidelijke regels voor iedereen
 •  Een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht
 •  Goed onderwijs dat past bij de onderwijsbehoefte en het niveau van de leerling
 •  Leerlingen succes laten ervaren
 •  Een betrokken en enthousiast team
 •  Moderne methoden voor verschillende vakgebieden
 •  Veel aandacht voor taal en rekenen
 •  Digitale schoolborden
 •  Onderwijs op tablets vanaf groep 4
 •  Goede contacten met ouders
 •  Optimale zorg
Share Button