Ouderportaal

Heropening SBO de Parasol

Heropening SBO de Parasol

Vlaardingen, 4 januari 2022


Betreft: heropening locaties per 10 januari 2022


Beste ouder(s)/verzorger(s),


We zijn blij u te kunnen melden dat alle UN1EK locaties weer volledig geopend kunnen worden na de kerstvakantie. Het kabinet heeft gisteren bekendgemaakt dat alle basisscholen en opvanglocaties vanaf 10 januari 2022 weer geopend kunnen worden zoals vóór de lockdown.


We vinden het enorm fijn om uw kind(eren) weer te mogen ontvangen op de locatie. Daarbij willen we u wel attenderen op de geldende maatregelen op de locaties:


• Ouder(s)/verzorger(s) wordt streng verzocht om de locatie niet binnen te komen, tenzij dit echt niet anders kan


• Alle medewerkers dragen in de gangen een mondkapje, ook in de afwezigheid van kinderen


• Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om op de gangen een mondkapje te dragen


• Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om zich minimaal twee keer per week te testen middels een zelftest


Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten? Houd uw kind dan thuis en laat hem/haar testen bij de GGD. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Uiteraard gelden deze maatregelen ook voor onze medewerkers.


We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw kind(eren) graag tegemoet op de locatie!


Met hartelijke groet, Niek Barendregt,


Voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang