School en ouders

Een goed contact met ouders vinden we erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar!

Op de volgende manieren informeren we u:

Voorlichtingsavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren de leerkrachten van de groepen een voorlichtingsavond. U krijgt op die avond informatie over onze werkwijze, de gebruikte methoden en de regels en afspraken in de groep.

Schoolgids en jaarkalender

In de schoolgids en de jaarkalender vindt u belangrijke informatie, data en contactgegevens.

Schoolpraat Parasol App

Via de Schoolpraat Parasol App informeren wij u over nieuws van de school, actuele zaken uit de groepen en de agenda voor de komende maand. Daarnaast sturen wij, als dat nodig is, losse brieven over belangrijke zaken.

Ouder-inloopochtenden

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over waar we op school mee bezig zijn. Er is gelegenheid elkaar als ouders te ontmoeten en vragen te stellen over het onderwijs. De directie is tijdens deze ochtenden aanwezig.

Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de leerkracht als u vragen heeft over uw kind of over wat uw kind u vertelt over school. Met de leerkracht kunt u een (telefonische) afspraak maken na schooltijd. Heeft u vragen over het schoolbeleid? Dan bent u welkom om een afspraak te maken met de schooldirecteur mevrouw Anja Kusters of als u in de buurt bent vraagt u even of het uitkomt om elkaar te spreken.

Share Button