Zorg voor leerlingen

Extra zorg

Al onze leerlingen hebben extra zorg nodig. Deze zorg kunnen wij bieden in meer aandacht, tijd en ondersteuning. Door met kleine groepen te werken kunnen wij dit bieden. Door de kleinere groepen en de inzet van onderwijsassistenten krijgen leerlingen ook meer ondersteuning dan binnen het reguliere onderwijs. De intern begeleider en de leerkrachten volgen alle leerlingen door hun ontwikkeling meerdere keren per jaar met elkaar te bespreken. Ook de toets uitslagen analyseren zij met elkaar. Op basis van deze gegevens wordt de lesstof passend aangeboden aan iedere leerling.

Ontwikkeling

In de groepen werken de leerkrachten met groepsplannen voor de vakken rekenen, lezen, spelling, taal en gedrag. Hierin staat met doelen beschreven welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling. De leerkracht en de intern begeleider volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. We proberen er voor te zorgen dat kinderen altijd in een ontwikkelingsproces zitten. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief. Ieder kind kan zich ontwikkelen op zijn of haar niveau. We houden dus rekening met verschillen in de ontwikkeling, de begaafdheid, de interesses en de motivatie. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en spreken deze verwachtingen ook uit.

Op deze manier dagen we kinderen uit het beste uit zichzelf te halen!

Share Button